Selecteer een pagina

GROENE BURENERF

Samen duurzaam bouwen in CPO

ONZE DROOM

Wonen op een 21ste- eeuws ‘boerenerf’ aan de rand van Kampen. Midden in een natuurinclusieve, groene woonomgeving op De Terpen, op het Onderdijks in de IJsseldelta.

Samen duurzaam, energieneutraal en zo gezond mogelijk bouwen. In overleg de omgeving vormgeven met veel aandacht voor  biodiversiteit en groenbeleving.

En een prettig, sociaal woonklimaat ontwikkelen, waar buren elkaar kennen, betrokken zijn en samen voorzieningen delen.

WAT BOUWEN WE?

Van sociale huur tot vrijstaande koop
We gaan in totaal 26 woningen bouwen, waarvan 16 koopwoningen in diverse prijsklassen en 10 sociale huurwoningen.

Het erf bestaat, naast ontmoetingsruimte ‘de Deel’ en een erfwarmtenet, uit 5  plandelen met elk een eigen ‘karakter’.

PLANDELEN

  • sociale huurwoningen (5 beneden- en 5 bovenwoningen)
  • de moestuinappartementen (2 beneden- en 2 bovenwoningen)
  • de moestuinwoningen (5 rijwoningen)
  • de verandawoningen (4 twee-onder-één-kapwoningen)
  • de schuurwoningen (3 keer vrijstaand)

PLANNING

  • De bouw begint half oktober 2023.
  • De eerste fase (moestuin- en schuurwoningen) is voor bouwvak 2024 klaar.
  • Oplevering van de tweede fase (overige woningen) staat gepland tegen de bouwvak van 2025.

CPO

We ontwikkelen de woningen zelf in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Voor het ontwerp en de bouw werken we in bouwteam samen met:

Voor de sociale huurwoningen is woningcorporatie deltaWonen als partner betrokken.

participatie
Dit duurzame project is door een groep Kampenaren opgestart in 2017 als burgerinitiatief. Samen met begeleidend architect Mara Breunesse van Infinitief (Kampen) is een visie gevormd, die in nauwe samenwerking met haar en  woningcorporatie deltaWonen is uitgewerkt. De gemeente Kampen faciliteerde vanaf 2018 een proces van stedenbouwkundige participatie.

Daarin zijn we in goed overleg geweest met toekomstige en al bestaande buurtbewoners, gemeente, projectontwikkelaars van de naastgelegen terpen en deltaWonen.

Zo is de stedenbouwkundige opzet en beeldkwaliteit tot stand gekomen en hebben we ons – met succes – sterk gemaakt voor een buurtmoestuin en
-fruitgaard.

samen bouwen
Samen realiseren we zo onze collectieve en individuele woonwensen, onze duurzame, groene en sociale ambities en onze gedeelde voorzieningen. Ook betaalbaarheid verliezen we – juist in deze tijd van flinke bouwkosten-stijgingen – niet uit het oog.

samen sterk
CPO betekent voor ons dat we als groep meer directe invloed op de planvorming hebben. Soms is het zoeken naar de juiste wegen en oplossingen. Het zorgt ervoor dat je met elkaar de handen uit de mouwen steekt om zaken voor elkaar te krijgen. Daarbij kan iedereen zijn of haar deskundigheid of competenties inbrengen.

Het heeft er ook voor gezorgd dat we elkaar inmiddels goed hebben leren kennen, ruim voordat we er straks gaan wonen.

CPO

We ontwikkelen de woningen zelf in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Voor het ontwerp en de bouw werken we in bouwteam samen met:

Voor de sociale huurwoningen is woningcorporatie deltaWonen als partner betrokken.

participatie & burgerinitiatief
Dit duurzame project is door een groep Kampenaren opgestart in 2017 als burgerinitiatief. Samen met begeleidend architect Mara Breunesse van Infinitief (Kampen) is een visie gevormd, die in nauwe samenwerking met haar en  woningcorporatie deltaWonen is uitgewerkt. De gemeente Kampen faciliteerde vanaf 2018 een proces van stedenbouwkundige participatie.

De gemeente Kampen faciliteerde vanaf 2018 een proces van stedenbouwkundige participatie. Daarin zijn we in goed overleg geweest met toekomstige en al bestaande buurtbewoners, gemeente, projectontwikkelaars van de naastgelegen terpen en deltaWonen.

Zo is de stedenbouwkundige opzet en beeldkwaliteit tot stand gekomen en hebben we ons – met succes – sterk gemaakt voor een buurtmoestuin en -fruitgaard.

samen bouwen
Samen realiseren we zo onze collectieve en individuele woonwensen, onze duurzame, groene en sociale ambities en onze gedeelde voorzieningen. Ook betaalbaarheid verliezen we – juist in deze tijd van flinke bouwkostenstijgingen – niet uit het oog.

samen sterk
CPO betekent voor ons dat we als groep meer directe invloed op de planvorming hebben. Soms is het zoeken naar de juiste wegen en oplossingen. Het zorgt ervoor dat je met elkaar de handen uit de mouwen steekt om zaken voor elkaar te krijgen. Daarbij kan iedereen zijn of haar deskundigheid of competenties inbrengen.

Het heeft er ook voor gezorgd dat we elkaar inmiddels goed hebben leren kennen, ruim voordat we er straks gaan wonen.

Er is nog één woning vrij!

We hebben nog plek voor enkele Groene Buren!

De lastigste stappen van het CPO-project zijn gezet, de bouwprijzen liggen vast en de bouw is begonnen.

Voor één van de zestien koopwoningen – een schuurwoning – zoeken we kopers die ons enthousiasme voor dit project delen!

Voor de sociale huurwoningen hebben we inmiddels een flinke wachtlijst.

Ben je geïnteresseerd?
Meld je dan hieronder aan.

BOVENWONING

Goudreinet 16
€ 365.815 v.o.n.

OPZET VAN HET ERF

Rond een gedeeld groen erf bevinden zich 26 woningen, in een mix van sociale huur tot koop, in verschillende prijsklassen en geschikt voor diverse huishoudens: gezinnen met kleine kinderen, tieners of jongvolwassenen, soms met grootouders nabij, stellen en alleenwonenden in leeftijd van twintigers tot senioren.

de Deel
Centraal op het erf komt de Deel, onze ontmoetingsruimte. Deze speelt een belangrijke sociale rol in ons project. Iedere Groene Buur kan gebruik maken van de ontmoetingsruimte, zonder drempels in financiële draagkracht of mobiliteit. Binnen is het prettig toeven, met zowel spontane als georganiseerde activiteiten. De Deel verbindt de gedeelde tuin met de openbare groenstrook erachter, waarin ook de buurtmoestuinen en -fruitgaard gelegen zijn. Hierin zijn buurtbewoners en Groene Buren samen in de weer.

gedeeld groen
In de gedeelde tuin kun je heerlijk onder de boom lezen, van het groen genieten, kruiden plukken voor de maaltijd en elkaar ontmoeten.

Alle woningen hebben privé-buitenruimte, grenzend aan gemeenschappelijk groen. De overgangen tussen privé en openbaar zijn vloeiend: hier is gemeenschappelijk groen, dat we samen onderhouden.

De omgeving is aantrekkelijk voor diverse planten, bomen, insecten, vogels en andere dieren. De omliggende natuur wordt beschermd en krijgt de ruimte. We wonen als Groene Buren in een groene omgeving. Je loopt zo naar het Reevediep en de IJssel.

architectuur
Alle gevels zijn van onderhoudsvrij, verduurzaamd hout met de warme bruingrijze kleur van een boombast. De architectuur vormt zo een decor voor het groen op het erf.

Er is aandacht voor details: dakoverstekken, delen van de houtconstructie in het zicht en groen op gevels en platte daken maken het karakteristiek. Op de schuine daken komen matzwarte, keramische vlakke dakpannen die mooi aansluiten bij de zwarte PV-panelen.

De bouw is zo gezond en circulair mogelijk, met een goed evenwicht tussen duurzaamheid en betaalbaarheid.

erfwarmtenet
Op het erf voorziet een erfwarmtenet met twee bodemwarmtepompen efficiënt in de collectieve verwarming van de woningen. Zonnepanelen op alle daken wekken zoveel stroom op als voor de installaties en het gebruik van de bewoners nodig is. Het hele erf is nul-op-de-meter.
Voor de toekomst zijn er mogelijkheden voor een slim energienet met buurtbatterij, een distributiepunt voor duurzame producten, oplaadpalen en deelauto’s.

OPZET VAN HET ERF

Rond een gedeeld groen erf bevinden zich 26 woningen, in een mix van sociale huur tot koop, in verschillende prijsklassen en geschikt voor diverse huishoudens: gezinnen met kleine kinderen, tieners of jongvolwassenen, soms met grootouders nabij, stellen en alleenwonenden in leeftijd van twintigers tot senioren.

de Deel
Centraal op het erf komt ontmoetingsruimte de Deel. Deze speelt een belangrijke sociale rol in ons project. Iedere Groene Buur kan gebruik maken van de ontmoetingsruimte, zonder drempels in financiële draagkracht of mobiliteit. Binnen is het prettig toeven, met zowel spontane als georganiseerde activiteiten. De Deel verbindt de gedeelde tuin met de openbare groenstrook erachter, waarin ook de buurtmoestuinen en -fruitgaard gelegen zijn. Hierin werken buurtbewoners en Groene Buren.

gedeeld groen
In de gedeelde tuin kun je heerlijk onder de boom lezen, van het groen genieten, kruiden plukken voor de maaltijd en elkaar ontmoeten.

Alle woningen hebben privé-buitenruimte, grenzend aan gemeenschappelijk groen. De overgangen tussen privé en openbaar zijn vloeiend: hier is gemeenschappelijk groen, dat we samen onderhouden.

De omgeving is aantrekkelijk voor diverse planten, bomen, insecten, vogels en andere dieren. De omliggende natuur wordt beschermd en krijgt de ruimte. We wonen als Groene Buren in een groene omgeving. Je loopt zo naar het Reevediep en de IJssel.

architectuur
Alle gevels zijn van onderhoudsvrij, verduurzaamd hout met de warme bruingrijze kleur van een boombast. De architectuur vormt zo een decor voor het groen op het erf. Er is aandacht voor details: dakoverstekken, delen van de houtconstructie in het zicht en groen op gevels en platte daken maken het karakteristiek. Op de schuine daken komen matzwarte, keramische vlakke dakpannen die mooi aansluiten bij de zwarte PV-panelen. De bouw is zo gezond en circulair mogelijk, met een goed evenwicht tussen duurzaamheid en betaalbaarheid.

erfwarmtenet
Op het erf voorziet een erfwarmtenet met twee bodemwarmtepompen efficiënt in de collectieve verwarming van de woningen. Zonnepanelen op alle daken wekken zoveel stroom op als voor de installaties en het gebruik van de bewoners nodig is. Het hele erf is nul-op-de-meter. Voor de toekomst zijn er mogelijkheden voor een slim energienet met buurtbatterij, een distributiepunt voor duurzame producten, oplaadpalen en deelauto’s.

LOCATIE

Het Groene Burenerf krijgt een plaats in de nieuwbouwuitbreiding "De Terpen" op "Het Onderdijks", aan de rand van Kampen met de natuur als achtertuin. Dit ligt in de IJsseldelta. Vanaf de toegangsdam zie je over het weiland de dijk langs het Reevediep.

Dit is de link naar de locatie in Google Maps.

Hiernaast een impressie gemaakt door Qroost Imagemakers.

Het Groene Burenerf maakt deel uit van de laatste nieuwe uitbreiding "De Terpen" van nieuwbouwwijk Het Onderdijks in Kampen. Toekomstige bewoners kregen in een ontwerpfestival de kans om samen deze bijzondere woonbuurt mee te ontwerpen. Zo zijn ook de Groene Buren in beeld gekomen bij de gemeente Kampen. Men werd zo enthousiast over hun plannen, dat zij een driehoekig perceel kregen toegewezen voor collectief particulier opdrachtgeverschap.

Van oudsher is de grond van het Groene Burenerf wat hoger en heel geschikte boerengrond. De omliggende grond stond wel vaak onder water en moest worden verhoogd om voldoende droog te blijven om te kunnen bebouwen: hier zijn Terpen gemaakt, tevens de naam van dit stuk van Het Onderdijks.

Onze bouwlocatie ligt achter de dijk waar de deze eeuw aangelegde bypass en overloopgebied 'Reevediep' in geval van hoog water de IJsseldelta moet ontlasten. Hier is een nieuwe verbinding gemaakt tussen de IJssel en randmeer het Drontermeer. Het is een mooi natura 2000-gebied geworden waar vogels de ruimte vinden, maar je ook fijn kunt wandelen, fietsen en varen.

Op naastgelegen terpen is dorpse bebouwing gemaakt. Tussen de terpen is veel groene, openbare ruimte. De privacy en eventuele rommeligheid van de tuinen wordt afgeschermd met hagen.

De invulling van het driehoekige perceel van het Groene Burenerf wordt een éénentwinstigste-eeuwse variant van een boerenerf. Stedenbouwkundig was de uitdaging dat alle bebouwing 'orthogonaal' in lijn met achtergelegen bestaande boerderij moest worden geplaatst.

De bovenkant van naastgelegen afbeelding wijst naar het noorden. Hierop kun je het plan zien. Veel groen, parkeren zoveel mogelijk in de beschutting, veel zichtlijnen door het plan en op de omgeving.

De gemeente heeft plannen om in de omgeving, ‘Reevedelta’ genoemd, de uitbreiding ‘Oeverwal’ te gaan bouwen. Een gebied met veel openbaar groen, met aantrekkelijke fiets- en wandelroutes naar het deltalandschap. Daarbinnen komen groenomrande erven met grote tuinen en een groot aandeel groen. De historische dijk van De Chalmotweg zal voor recreatief gebruik (wandelen, fietsen) en bestemmingsverkeer gebruikt worden. De Groene Buren hebben inspraak op de planvorming. Meer informatie vind je op: www.reevedelta.nl

ARCHITECTUURVISIE

Architectuurvisie

(pdf 34,5 MB)

KOM ERBIJ!

Heb je interesse in ons project en wil je je aanmelden voor een woning, de wachtlijst, één van de informatiemarkten of heb je een vraag? Stuur een mailtje naar contact@groeneburenkampen.nl of vul hieronder je bericht in. We nemen dan snel contact met je op!

9 + 12 =