Duurzaam, groen en sociaal wonen in Kampen

informatie opvragennaar ons project

WIE ZIJN DE GROENE BUREN?

GROENE BUREN verkennen samen hoe je anders kunt wonen in Kampen: duurzaam, groen, sociaal, met gedeelde voorzieningen.

De gedachte is dat we SAMEN meer kunnen dan alleen. 

Onze eerste projectlocatie is het GROENE BURENERF in De Terpen, aan de groene rand van Het Onderdijks in Kampen.

SOCIAAL & DIVERS

Elkaar kennen, naar elkaar omzien, VOORZIENINGEN DELEN zoals een gezamenlijk groen erf, een ontmoetingsruimte, een gastenverblijf, een werkschuur, gereedschap delen en nog veel meer.

We streven naar DIVERSITEIT: verschillende leeftijden, huishoudingssamenstellingen en leefstijlen, een mix van koop, huur en sociale huur. Ook woningcorporatie deltaWonen is daarom betrokken.

Er is veel werk aan de winkel. Het blijft niet bij meedenken alleen! Er zijn diverse WERKGROEPEN waarin we aan de slag zijn met de natuurinclusieve inrichting van het groen, het duurzame ontwerp en straks het beheer van onze buurt en onze gezamenlijke voorzieningen.

SOCIAAL is voor ons omkijken naar elkaar, ruimte voor gezelligheid, en tegelijk elkaars privacy, overtuigingen en keuzes respecteren. Draagvlak voor wat we doen en het voorkomen van ernstige bezwaren zijn belangrijker dan ‘leefregels’. We zijn geen commune of woongroep. We zijn een groep van mensen die met beide benen op de grond staan en mooier, leuker en groener willen wonen.

DUURZAAM & GROEN

DUURZAAM bouwen vinden we vanzelfsprekend. We wonen energieneutraal, liever leveren we zelfs energie. We gaan slim om met water. Afvalstromen scheiden we en proberen we te beperken.

Bouwmaterialen zijn zoveel mogelijk te recyclen of biologisch afbreekbaar. En uiteraard GEZOND en niet schadelijk voor mens en milieu. GROEN is ook voor gevels of daken een optie.

We vinden BIODIVERSITEIT en ecologisch evenwicht belangrijk. De omgeving is aantrekkelijk voor bijen, vlinders, vogels en ander leven. Naast bloemen is er ook eetbare beplanting.

GROENE OMGEVING: We delen een groen erf, goed ingepast in het groene landschap en met verschillende plekken. Verder heeft iedereen een eigen buitenruimte, waar je in alle rust kunt genieten van de mooie omgeving. Er komen moestuinen waar je naar keuze een eigen stukje kunt bewerken.

KOM ERBIJ!

Regelmatig zijn er INFORMATIEBIJEENKOMSTEN.
Wil je daarvoor uitgenodigd worden? Geef dat dan hieronder door.

Voor WONINGEN op het Groene Burenerf is een wachtlijst. Er zijn nog gezinswoningen vrij. Je kunt je hiervoor aanmelden.

Heb je INTERESSE? Meld je dan hieronder aan.

Voor de toekomst denken we ook na over andere BOUWLOCATIES in Kampen en omgeving. in de binnenstad, de wijken of kernen, aan de rand of buiten de stad, nieuwbouw of het verduurzamen en herbestemmen van bestaande bebouwing.