Duurzaam, groen en sociaal wonen in Kampen

informatiebijeenkomstnaar ons project

WIE ZIJN DE GROENE BUREN?

GROENE BUREN verkennen samen hoe je anders kunt wonen in Kampen: duurzaam, groen, sociaal, met gedeelde voorzieningen.

De gedachte is dat we SAMEN meer kunnen dan alleen. 

Onze eerste projectlocatie is het GROENE BURENERF in De Terpen, aan de groene rand van Het Onderdijks in Kampen.

SOCIAAL & DIVERS

Elkaar kennen, naar elkaar omzien, VOORZIENINGEN DELEN zoals – naast de eigen buitenruimte – een gezamenlijk groen erf, een ontmoetingsruimte, een gastenverblijf, een werkschuur, gereedschap delen en nog veel meer.

We streven naar DIVERSITEIT: verschillende leeftijden, huishoudingssamenstellingen en leefstijlen, een mix van koop, huur en sociale huur. Ook woningcorporatie deltaWonen is daarom betrokken.

Er is veel werk aan de winkel. Het blijft niet bij meedenken alleen! Er zijn diverse WERKGROEPEN waarin we aan de slag zijn met de natuurinclusieve inrichting van het groen, het duurzame ontwerp en straks het beheer van onze buurt en onze gezamenlijke voorzieningen.

DUURZAAM & GROEN

DUURZAAM bouwen vinden we vanzelfsprekend. We wonen energieneutraal, liever leveren we zelfs energie. We gaan slim om met water. Afvalstromen scheiden we en proberen we te beperken.

Bouwmaterialen zijn zoveel mogelijk te recyclen of biologisch afbreekbaar. En uiteraard GEZOND en niet schadelijk voor mens en milieu. GROEN is ook voor gevels of daken een optie.

We vinden BIODIVERSITEIT en ecologisch evenwicht belangrijk. De omgeving is aantrekkelijk voor bijen, vlinders, vogels en ander leven. Naast bloemen is er ook eetbare beplanting.

KOM EENS LANGS!

Er is NOG RUIMTE voor meer Groene Buren. Nieuwsgierig? Meld je hieronder aan. Of volg ons op Facebook.

INFORMATIEBIJEENKOMST

BINNENKORT willlen we weer een informatiebijeenkomst organiseren bij Villa Nova te Kampen, toegang uiteraard gratis. Heb je INTERESSE? Meld je dan hieronder aan, dan laten we je weten wat de datum wordt.

Voor de toekomst denken we ook na over andere BOUWLOCATIES in Kampen en omgeving. Midden in de binnenstad, in de wijken of kernen, aan de rand of buiten de stad, nieuwbouw of het verduurzamen en hergebruiken van bestaande bebouwing.