Duurzaam, groen en sociaal wonen in Kampen

direct naar het nieuws

Wie zijn de Groene Buren?

GROENE BUREN verkennen samen hoe je anders kunt wonen in Kampen: duurzaam, groen, sociaal, met gedeelde voorzieningen.

Waarbij de gedachte is dat we SAMEN meer kunnen dan alleen. Iedereen die vrijblijvend wil meepraten of dit idee sympathiek vindt, is van harte WELKOMKom eens langs op een informatiebijeenkomst, vragen staat vrij!

Groene Buren wil een PLATFORM zijn waar duurzame, sociale woonprojecten kunnen opbloeien. De eerste locatie waar we dankzij de gemeente Kampen enthousiast mee bezig zijn is het GROENE BURENERF in De Terpen, aan de groene rand van Het Onderdijks.

Voor de verdere toekomst denken we na over andere BOUWLOCATIES in Kampen en omgeving.  Dat kan midden in de bestaande stad, maar ook aan de rand of buiten de stad zijn. Dat kunnen bestaande gebouwen zijn die we verduurzamen en hergebruiken of dat kan om nieuwbouw gaan.

Sociaal en divers

DIVERSITEIT is een wens die leeft: verschillende leeftijden, huishoudingssamenstellingen en leefstijlen, een mix van koop, huur en sociale huur. Ook woningcorporatie deltaWonen is daarom betrokken.

Naar elkaar omzien en samen VOORZIENINGEN DELEN zoals – naast de eigen buitenruimte – een gezamenlijke tuin, een ontmoetingsruimte, een gezamenlijke logeerstudio, een werkschuur, gereedschap delen en nog veel meer.

Er is veel werk aan de winkel. Het blijft niet meer bij meedenken alleen! Er zijn diverse WERKGROEPEN waarin we aan de slag zijn met het groen, de inrichting, het duurzame ontwerp en straks het beheer van onze buurt en onze gezamenlijke voorzieningen.

Duurzaam en groen

DUURZAAM bouwen vinden we vanzelfsprekend. We wonen tenminste energieneutraal, liever leveren we zelfs energie. We gaan slim om met water. Afvalstromen scheiden we en proberen we te beperken.

Bouwmaterialen zijn zoveel mogelijk te recyclen of zijn biologisch afbreekbaar. En uiteraard GEZOND en niet schadelijk voor mens en milieu. GROEN is ook voor gevels of daken een optie.

We vinden BIODIVERSITEIT en ecologisch evenwicht belangrijk. De omgeving is aantrekkelijk voor bijen, vlinders, vogels en ander leven. Naast bloemen is er ook eetbare beplanting. 

 

Kom eens kijken! 

De groep Groene Buren GROEIT gestaag, en datzelfde geldt voor de belangstellenden die via deze website, FACEBOOK of e-mail op de hoogte willen blijven.

GROENE BUREN houdt regelmatig informatiebijeenkomsten. Toegang uiteraard gratis, aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld:

Meld je aan door het contactformulier in te vullen. Of volg ons op facebook.