2 gezinswoningen

  • twee gezinswoningen
  • tuin aan gemeenschappelijk erf
  • twee woonlagen
  • alleen voor huishoudens met meer dan twee personen
  • gebruiksruimte ca. 90 m²
  • met andere huurders inspraak in het ontwerp
  • energieneutraal, duurzaam & gezond gebouwd
  • toewijzing op volgorde oudste datum lidmaatschap Groene Buren
  • inkomenseisen & inschrijving woningzoeker.nl 

sociale huur