ONZE UITGANGSPUNTEN

DUURZAAM & ENERGIEZUINIG

De woningen op het Groene Burenerf worden gebouwd van zoveel mogelijk duurzame en niet-schadelijke materialen. Wij vinden het belangrijk dat de woningen een gezond BINNENLEEFKLIMAAT hebben.

Daarnaast worden alle woningen NUL-OP-DE-METER ontworpen. Dit betekent dat we evenveel energie opwekken als we verbruiken. We zitten op het energienet aangesloten zodat we overschotten kunnen verkopen en eventuele tekorten aan kunnen vullen. Dus het licht of de koelkast zal hierdoor nooit uitvallen.

Uiteraard zijn alle woningen zeer goed geïsoleerd en maken we gebruik van een ERFWARMTENET eigen beheer, uniek in Kampen! Hierdoor kunnen we alle woningen in één keer van warmte voorzien en besparen we veel elektriciteit.

 

Groen en sociaal

Inspiratie voor ons erf is een 21ste-eeuws boerenerf:
De relatie met de natuur is erg belangrijk: zien, ruiken, proeven, buiten leven, elkaar ontmoeten.
De relatie met de nabije omgeving is open.
Afscherming is er alleen waar nodig, met ‘groene’ erfafscheidingen: gemengde hagen, begroeide roosters. We gaan slim om met regenwater. Met groene daken en weinig bestrating zorgen we voor een aangenaam klimaat.

Als Groene Buren willen we elkaar kennen, naar elkaar omkijken en elkaar, bijstaan waar nodig. ‘Noaberschap’, zoals in het Oosten van het land en rondom boerenerven gebruikelijk is. We hebben zeer bewust gekozen voor een mix van buren met veel diversiteit: jong en oud, verschillende achtergronden, interesses, ervaringen en talenten. Dit geeft een rijke buurt, waarin buren elkaar aanvullen en versterken.

BEREIKBAAR VOOR IEDEREEN

Het wonen op het Groene Burenerf is TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN: wij geloven dat identiteit, achtergrond, eventuele beperking of inkomen geen drempel mogen zijn om op ons erf te komen wonen.

In samenwerking met woningbouwvereniging deltaWonen worden tien woningen sociaal verhuurd. De overige woningen zijn koopwoningen in diverse prijsklassen.
Het lidmaatschap van de vereniging Groene Buren Kampen is een voorwaarde om te wonen op ons erf. Hiermee steun je de Groene Buren. Hoewel de grote lijnen in het voorontwerp al vastliggen, kun je nog wél meebeslissen over alle details.

ONS MANIFEST

Onze uitgangspunten zijn vastgelegd in ons manifest.
Alle Groene Buren en alle samenwerkende partijen
hebben dit ondertekent.