ONZE UITGANGSPUNTEN

VISIE VAN DE GROENE BUREN

De vereniging Groene Buren Kampen wil in de gemeente Kampen een duurzame, groene en sociale woonbuurt realiseren. De locatie die wij op het oog hebben is in De Terpen, aan de rand van Het Onderdijks. De gemeente geeft ons de gelegenheid om hier een buurt van 25-30 woningen te ontwikkelen.

Het Groene Burenerf, zoals wij deze buurt noemen, wordt zoveel mogelijk ingepast in de bestaande natuurlijke omgeving, met respect voor de landschappelijke waarde van het gebied.

De bewoners van de buurt vormen op basis van de kernwoorden ‘duurzaam en sociaal’ een gemeenschap die verbonden is door een milieuvriendelijke levensstijl en het gezamenlijk ontwikkelen en onderhouden van hun eigen woonwijk. De woningen zijn zowel qua prijs, grootte en vormgeving divers.

 Het project laat zien dat duurzaamheid, betaalbaarheid en sociaal samenleven goed kunnen samengaan. De bewoners van de wijk verbinden zich aan de uitgangspunten van de vereniging: Groene Buren staat voor een milieu- en mensvriendelijke woonomgeving voor iedereen.

ONZE DOELSTELLINGEN

 

Duurzaam, energiezuinig en gezond

We streven in de buurt naar een gezond leefklimaat en een gezonde omgeving. De woningen op het Groene Burenerf worden gebouwd van zoveel mogelijk duurzame en niet-schadelijke materialen. Met respect voor kringlopen en zoveel mogelijk hergebruik. De woningen zijn zeer energiezuinig: het doel is dat het Groene Burenerf op zijn minst energieneutraal is en dus in haar eigen behoefte kan voorzien. Dit willen we realiseren door beperking van het energiegebruik (onder andere door zeer goede isolatie) en door opwekking van schone energie.

 

Kleine ecologische voetafdruk

We streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dat doen we bijvoorbeeld door drinkwater alleen te gebruiken waar dat echt nodig is. Voor andere toepassingen gebruiken we opgevangen regenwater of gezuiverd afvalwater. Het zuiveren van water met een helofytenfilter is een optie. Afval beperken we zoveel mogelijk en scheiden we daar waar dat kan.

 

Bereikbaar voor iedereen

Het wonen op het Groene Burenerf is staat open voor iedereen en is bereikbaar voor iedereen: identiteit en achtergrond, maar ook het inkomen mogen geen drempel zijn. In samenwerking met woningbouwvereniging Deltawonen zal een deel van de woningen sociale huur zijn, daarnaast komen er koopwoningen in diverse prijsklassen. Eventuele zelfwerkzaamheid in de bouw en in het onderhoud dragen bij aan de betaalbaarheid van het project. Het lidmaatschap van de vereniging Groene Buren Kampen is voorwaarde om te wonen op het erf. Hiermee verbindt men zich aan de visie en doelstellingen en aan de statuten van de vereniging.

 

Duurzaam en sociaal

Naast duurzaamheid is sociaal samenleven een belangrijk kenmerk van het project. Dit uit zich in het gezamenlijk beheer van het Groene Burenerf, zoals bijvoorbeeld groenonderhoud en het besturen van de vereniging, en het beheer van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een werkschuur en een multifunctionele ruimte of ‘buurthuis’. Het opzetten van een distributiepunt voor duurzame producten en de aanschaf van een deelauto zijn andere mogelijke opties. Duidelijk is dat alle bewoners medeverantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en instandhouding van de wijk.

 

Uitnodigend

Groene Buren Kampen ziet in het Groene Burenerf een kansrijke mogelijkheid tot modern sociaal samenleven met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Wij staan daarbij open voor toekomstige ontwikkelingen en nodigen geïnteresseerden van harte uit om mee te denken en mee te doen.

ONS MANIFEST

Onze uitgangspunten zijn vastgelegd in ons manifest.
Alle Groene Buren plus de samenwerkende partijen
onderschrijven ons manifest.