Onze planlocatie: Het Groene Burenerf

 

De Terpen

Het Groene Burenerf krijgt een plaats in nieuwbouwwijk De Terpen in het Onderdijks.

Aan de rand van Kampen met de natuur als achtertuin.

Hier zie je een impressie gemaakt door Qroost Imagemakers.

Het Groene Burenerf

Bij de gemarkeerde driehoek zie je de ruimte die we hebben om tot een haalbaar plan te komen. Het is gelegen aan de rand van het Onderdijks, met ruim uitzicht over de weilanden. Nieuwbouwplan De Terpen is omringd door water en bijzonder groen. Links zie je echte terpen: hier is de grond zo laag, dat de woningen rond een ‘brink’ op terpen worden gebouwd. Zo’n bodemverhoging is op het Groene Burenerf niet nodig, omdat de grond van oudsher al hoger ligt.

De Terpen in vogelvlucht met rechtsonder de plek van het Groene Burenerf (schets: IS Maatwerk)
De Terpen in vogelvlucht met rechtsonder de plek van het Groene Burenerf (schets: IS Maatwerk)

Opzet

Het Groene Burenerf is opgezet als een ‘boerenerf’. Rondom is er ruimte voor zo’n 27 woningen, in een mix van sociale huur tot koop, in verschillende prijsklassen en geschikt voor diverse huishoudens: gezinnen met kleine kinderen of tieners, soms met grootouders nabij, singles, stellen en in leeftijd van twintigers tot 60-plussers. In het midden komt een grote gemeenschappelijke tuin. Uiteraard krijgen alle woningen ook eigen buitenruimte, minimaal een terras. We denken samen na over gemeenschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld een gereedschaps- en  fietsenschuur, multifunctionele ontmoetingsruimte en de inrichting van het gezamenlijke groen.

Op het erf zie je vier delen met een verschillende opzet: linksonder walwoningen, linksboven sociale huur, middenboven een verzamelgebouw en rechts een driehoek met grondgebonden woningen.

3D-schets van de opzet van het Groene Burenerf  (opzet door Infinitief, naastgelegen terrein door IS Maatwerk & tlu landschapsarchitecten)

Sociale Huur

Dit woongebouw is geschikt voor sociale huur: op de begane grond vier levensloopbestendige, gelijkvloerse woningen en daarboven maisonettes van twee verdiepingen aan een galerij. Daarnaast staan twee compacte rijwoningen. Het oogt als een grote boerenschuur, met op de zonkant ruimte voor zonnepanelen en brede dakterrassen. De woonkamers kijken uit over het boerenerf.

(Inspiratie en referentie hiervoor is Strowijk Iewan in Lent).

 

impressie woongebouw & 2 compacte rijwoningen (sociale huur)

Verzamelgebouw

 

Op deze plek is ruimte voor geschakelde volumes, waarin woningen op maat kunnen worden ingepast, maar bijvoorbeeld ook een ontmoetingsruimte langs de onderdoorgang. Afhankelijk van de exacte woonvragen kunnen hier bijzondere woningen worden gecombineerd, en in of boven elkaar geschoven worden. Hier is nog veel mogelijk, denk aan een kangoeroewoning of starterswoningen.

Door deze koppeling ontstaat een gevarieerd bouwwerk, dat er afhankelijk van de woonvragen best nog wat anders uit kan komen te zien. Er is een herkenbaar beeld dat past bij een boerenerf, tegelijk is er zoveel mogelijk dakvlak op de zonkant. (Eén van de referenties voor dit deel is Zorgboerderij De Mikkelhorst van Onix Architecten). 

Grondgebonden kapwoningen

 

Hier is ruimte voor kavels met grondgebonden woningen: zowel vrijstaand als meer-onder-één kap, variabel in grootte. De kappen zijn gericht op de zon en de meer-onder-één kapwoningen vormen een rand aan het erf. Wat je ziet is slechts één van de mogelijkheden: De driehoek kan door de bewoners onderling worden verdeeld in vrijstaande en meer-onder-één-kap woningen, eigen tuin, parkeerruimte en gedeeld groen, afhankelijk van woonwensen en financiële bestedingsruimte.

Een collage van inspiratiebeelden voor deze woningen zie je in de volgende afbeeldingen: vooral landelijke, agrarische vormen met zadeldaken, tegelijk ook modern en gevarieerd – denk aan dakoverstekken, balken in het zicht, veranda’s, etc. die de bouwvorm volgen, met weinig tierelantijnen.

Walwoningen

 

Deze woningen zijn gebouwd in een aardenwal, rijk begroeid met planten. Ze openen zich naar het water. Aan het water zijn brede, uitkragende terrassen over het talud. Op het erf gericht zijn er inhammen, met ruimte voor een zitje, de entree en een groot keukenraam. Op deze wijze is er toch goed contact met de buren op het erf. Vanaf het erf oogt deze wal als een grote groene, begroeide heuvel.

Of is het een grote berg kuilgras waar de natuur zich over heeft ontfermd?  Het is organischer dan de rest van de gebouwen, die heel orthogonaal zijn geplaatst als traditionele erfbebouwing.

Deze woningen zijn heel geschikt voor de mensen die wel graag met uitzicht buitenzitten, maar niet per se zelf een eigen tuin willen onderhouden. Zij delen hun tuin met hun buren, zo kunnen ze er – letterlijk – toch de vruchten van plukken.

Ons Burenerf

 

En dit zijn wat eerste ideeën voor de openbare groene tuinen: moestuinen, fruitboomgaard, buitenspelen, een mooie wandel-/fietsroute, een vuurplaats, verblijfsplekken, diervriendelijk en een helofytenfilter waar riet ons water zuivert.

De invulling voor dit gebied  – wat we in bruikleen krijgen – vindt plaats in overleg met de gemeente.