Kort verslag bezoek aannemersbedrijf Dijkhuis in Hardenberg

Aanwezig: Tini, Mara, Tonny, Arina, Gert-Jan, Hannie, Jacques (verslag)

Eberhard Dijkhuis vertelde over het familiebedrijf. Zijn grootvader is met het bedrijf begonnen. Een jaar of tien geleden heeft hij bewust het roer omgegooid en heeft een ontwikkeling ingezet van traditioneel naar duurzaam bouwen. Eberhard zoekt en onderzoekt nog steeds bouwmaterialen en -technieken en volgt cursussen. Onder andere op het gebied van circulaire economie en bouwbiologie. Deze laatste discipline houdt zich bezig met gezondheidseffecten van onder andere straling, vocht, temperatuur, materialen en schimmels. Naast zijn werk voor het bouwbedrijf is hij actief met educatie van kinderen via de Foundation Hibertad in Hardenberg. Hij begeleidt ook studenten.

Hij wil in ieder geval graag meedenken met ons project Groene Buren en ziet hierbij ook mogelijkheden om samen met andere bedrijven, zoals Ecohûs Friesland, aan het project te bouwen.

Na de introductie kregen we een rondleiding op het bedrijf en konden we verschillende bouwmaterialen bekijken, zoals planken van (S?)iberische lariks behandeld met een zwarte schimmel (op de foto lijkt hij grijs, maar is zwart) die met beuken spijkers worden bevestigd. Eberhard liet ook een paar proefjes zien waarin isolatiematerialen werden vergeleken op hun brandwerendheid en isolatiewaarde voor warmtestraling.

 Eberhard Dijkhuis vertelde over het familiebedrijf. Zijn grootvader is met het bedrijf begonnen. Een jaar of tien geleden heeft hij bewust het roer omgegooid en heeft een ontwikkeling ingezet van traditioneel naar duurzaam bouwen. Eberhard zoekt en onderzoekt nog steeds bouwmaterialen en -technieken en volgt cursussen. Onder andere op het gebied van circulaire economie en bouwbiologie. Deze laatste discipline houdt zich bezig met gezondheidseffecten van onder andere straling, vocht, temperatuur, materialen en schimmels. Naast zijn werk voor het bouwbedrijf is hij actief met educatie van kinderen via de Foundation Hibertad in Hardenberg. Hij begeleidt ook studenten.

Hij wil in ieder geval graag meedenken met ons project Groene Buren en ziet hierbij ook mogelijkheden om samen met andere bedrijven, zoals Ecohûs Friesland, aan het project te bouwen.

Na de introductie kregen we een rondleiding op het bedrijf en konden we verschillende bouwmaterialen bekijken, zoals planken van (S?)iberische lariks behandeld met een zwarte schimmel (op de foto lijkt hij grijs, maar is zwart) die met beuken spijkers worden bevestigd. Eberhard liet ook een paar proefjes zien waarin isolatiematerialen werden vergeleken op hun brandwerendheid en isolatiewaarde voor warmtestraling.

De stichting Hibertad is gehuisvest in een naburig pand. Ook daar kregen we een rondleiding en zagen b.v. een wand van cellulose (boeken), experimenten met groene daken en muren, verschillende zelfgemaakte bouwmaterialen zoals leemstenen en hergebruikte materialen.

Het enthousiasme van Eberhard en zijn overtuiging dat circulair bouwen een logische keuze is deden ons geïnspireerd naar huis terugkeren. We realiseerden ons dat we echt met een nieuwe en gezonde manier van bouwen bezig zijn en dat de combinatie hiervan met sociale woningbouw een bijzondere is. Wellicht moeten we ook in die richting zoeken naar subsidies.