Het Groene Burenerf

CPO HET GROENE BURENERF

Wonen rond een 21ste eeuws ‘boerenerf’, in een natuurinclusieve, biodiverse, groene woonomgeving op het Onderdijks aan de rand van Kampen. We gaan duurzaam, energiezuinig en zo gezond mogelijk bouwen. En streven naar een prettig, sociaal woonklimaat waar buren betrokken zijn en samen voorzieningen delen.

CPO
We ontwikkelen de woningen zelf, samen met onze architect, aannemer, installateur en constructeur. Voor de sociale huurwoningen is woningbouwvereniging deltaWonen als partner betrokken. Ook de gemeente Kampen denkt enthousiast mee in het project. In collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) kunnen we onze individuele woonwensen en onze ambities op duurzaamheid en gedeelde voorzieningen realiseren. Ook betaalbaarheid verliezen we niet uit het oog.

Lijkt groen, sociaal en duurzaam wonen jou ook iets? Kun je je vinden in onze uitgangspunten?

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
Regelmatig zijn er INFORMATIEBIJEENKOMSTEN.
Wil je daarvoor uitgenodigd worden? Geef dat dan hieronder door.

Voor WONINGEN op het Groene Burenerf is een wachtlijst. Er zijn nog gezinswoningen vrij. Je kunt je hiervoor aanmelden.

Heb je INTERESSE? Meld je dan hier aan.

Wil je ook wonen op deze prachtige plek? Spreekt duurzaam bouwen je aan en kun jij je vinden in onze uitgangspunten?

Er zijn nog enkele gezinswoningen vrij. Voor overige woningen wordt een wachtlijst gevormd.

OPZET VAN HET ERF

Rond een GEDEELD, GROEN ERF bevinden zich 25 woningen, in een mix van sociale huur tot koop, in verschillende prijsklassen en geschikt voor diverse huishoudens: gezinnen met kleine kinderen of tieners, soms met grootouders nabij, singles, stellen en in leeftijd van twintigers tot senioren.

Alle woningen hebben ook privé-buitenruimte. We denken samen na over een gemeenschappelijke multifunctionele ONTMOETINGSRUIMTE en de inrichting van het gezamenlijke groene erf. Aan de noordoostzijde van het gebied bevinden zich een openbare groenstrook met wandelroute en op de strook naast een bestaande boerderij is alle ruimte voor MOESTUINEN. 

LOCATIE

Het Groene Burenerf krijgt een plaats in nieuwbouwwijk De Terpen in het Onderdijks, aan de rand van Kampen met de natuur als achtertuin. 

Hier zie je een impressie gemaakt door Qroost Imagemakers.

Het Groene Burenerf maakt deel uit van de laatste nieuwe uitbreiding "De Terpen" van nieuwbouwwijk Het Onderdijks in Kampen. Toekomstige bewoners kregen in een ontwerpfestival de kans om samen deze bijzondere woonbuurt mee te ontwerpen. Zo is zijn ook de Groene Buren in beeld gekomen bij de gemeente Kampen. Deze werd zo enthousiast over hun plannen dat zij een driehoekig perceel kregen toegewezen voor collectief particulier opdrachtgeverschap.

De rest van de Terpen moet worden verhoogd om voldoende droog te blijven om te kunnen bebouwen. Hier komt dorpse bebouwing op terpen. Tussen de terpen komt groene, openbare ruimte. De privacy en eventuele rommeligheid van de tuinen wordt afgeschermd met hagen.

De invulling van het driehoekige perceel van het Groene Burenerf wordt een éénentwinstigste-eeuwse variant van een boerenerf. 

De bovenkant van deze afbeelding wijst naar het noorden.

REFERENTIEBEELDEN

Architectuurvisie

(pdf 34,5 MB pdf)

 

 

 

REFERENTIEBEELDEN

Architectuurvisie

(pdf 34,5 MB)

KOM ERBIJ!

Regelmatig zijn er INFORMATIEBIJEENKOMSTEN.
Wil je daarvoor uitgenodigd worden? Geef dat dan hieronder door.

Voor WONINGEN op het Groene Burenerf is een wachtlijst. Er zijn nog gezinswoningen vrij. Je kunt je hiervoor aanmelden.

Heb je INTERESSE? Meld je dan hieronder aan.