Duurzaam, groen en sociaal wonen in Kampen

direct naar het nieuws

Wie zijn de Groene Buren?

GROENE BUREN verkennen samen hoe je anders kunt wonen in Kampen: duurzaam, groen, sociaal, met gedeelde voorzieningen

Waarbij de gedachte is dat we SAMEN meer kunnen dan alleen.

Iedereen die vrijblijvend wil meepraten of dit idee sympathiek vindt, is van harte WELKOM!

Kom eens langs op een informatie-bijeenkomst, VRAGEN staat vrij!

Groene Buren wil een PLATFORM zijn

waar duurzame, sociale woonprojecten kunnen opbloeien.

De groep Groene Buren GROEIT gestaag, en datzelfde geldt voor de belangstellenden die via deze website, FACEBOOK of e-mail op de hoogte willen blijven.

GROENE BUREN houdt regelmatig informatiebijeenkomsten.

Toegang uiteraard gratis, aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld: info@groeneburenkampen.nl

Sociaal & divers

DIVERSITEIT is een wens die leeft: verschillende leeftijden, huishoudingssamenstellingen en leefstijlen, een mix van koop, huur en sociale huur. Ook woningcorporatie deltaWonen is betrokken bij de gesprekken en toont zich enthousiast om de laatste categorie te helpen realiseren.

Naar elkaar omzien en samen VOORZIENINGEN DELEN zoals een tuin, een ontmoetingsruimte, gezamenlijke logeerkamers, werkruimte, gereedschap delen en nog veel meer. Dit zijn onderwerpen waar we over nadenken.

Duurzaam & groen

DUURZAAM bouwen vinden we vanzelfsprekend. We wonen tenminste energieneutraal, liever leveren we zelfs energie. We gaan slim om met water. Afvalstromen scheiden we en proberen we te beperken.

Bouwmaterialen zijn zoveel mogelijk recyclebaar of biologisch afbreekbaar. En uiteraard niet schadelijk voor mens en milieu. GROEN is ook voor gevels of daken een optie.

Waar en hoe?

De eerste locatie waar we mee bezig zijn is DE TERPEN, een toekomstig buurtje aan de groene rand van Het Onderdijks. De gemeente stelt ons hier in de gelegenheid met ons eigen plan te komen en wij zijn hier dan ook enthousiast mee aan de slag!

Er is veel werk aan de winkel. Je kunt nu volop MEEDENKEN!

Wil je op de hoogte blijven?

Stuur een mail naar:

info@groeneburenkampen.nl

Of volg ons op facebook

Wil je met ons meedenken over duurzaam wonen, bijzondere woonwensen, de toegevoegde waarde van goede buren of gedeelde voorzieningen of bijzondere locaties in Kampen?

Stuur een mail naar:

info@groeneburenkampen.nl

Of volg ons op facebook

Voor de verdere toekomst denken we na over andere BOUWLOCATIES in Kampen en omgeving.  Dat kan midden in de bestaande stad maar ook aan de rand of buiten de stad zijn. Dat kunnen bestaande gebouwen zijn die we verduurzamen en hergebruiken of dat kan om nieuwbouw gaan.